Klauskite

+370 52685990

ES projektai

 

UAB „Litnobiles“ įgyvendina ES lėšomis dalinai finansuojamą projektą „Poliaspartinės dangos be lakiųjų organinių junginių medienos gaminiams“

 Vienydama geriausius apsauginių dangų specialistus Vidurio ir Rytų Europoje, UAB „Litnobiles“  įmonių grupė teikia naujausius technologinius sprendimus, padedančius apsaugoti pramonės aktyvus nuo korozijos ir kitų neigiamų išorinių poveikių. Šiuo metu tai yra vienintelė kompanija Baltijos šalyse, sprendžianti klientams kylančius sudėtingiausius iššūkius visuose metalo apdirbimo ir priežiūros etapuose. Teikdami profesionalias technines konsultacijas, kokiomis dangomis kokybiškiau ir pigiau padengti metalo, medienos ir kitus paviršius ekspertai ne tik randa individualius sprendimus, bet ir tiekia jų įgyvendinimui reikalingą pasaulyje pripažintas apsaugines dangas ir padengimo įrangą. Todėl klientams visada užtikrinamas kokybiškas ir tvarus rezultatas.

Projekto metu, bendradarbiaujant kartu su Vilniaus Universitetu, buvo sukurta inovatyvi analogų neturinti poliaspartinė danga be lakiųjų organinių junginių medienos gaminiams. UAB „Litnobiles“ projektas  įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 01.2.1-LVPAK-856 „Eksperimentas“. Priemonės tikslas – skatinti įmones investuoti į inovaciniams gaminiams, paslaugoms ar procesams kurti reikalingą MTEP, taip pat paskatinti įmonių plėtrą investuojant į MTEP ir inovacijų infrastruktūros kūrimą ir plėtrą.

UAB „Litnobiles“ įgyvendinamo projekto tikslas – padidinti įmonės inovacinį potencialą, gyvendinant projekte numatytas MTEP veiklas.

Projekto vertė – 2 081 161,86 Eur. Iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip ES atsako į COVID-19 pandemiją priemonė, skirtas finansavimas – 1 119 377,64 Eur.

Projekto įgyvendinimo trukmė: 2020 10–2023 10 (36 mėn.)