Klauskite

+370 52685990

Įgyvendinti projektai

Siekiant maksimaliai sumažinti į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekius, UAB „Litnobiles“ įgyvendino projektą “Oro valymo sistemos diegimas”. Projekto metu buvo įdiegta moderni oro valymo įranga: aktyvuotos anglies ir rankoviniai filtrai, atskirų srautų rekuperatoriai ir oro tiekimo-ištraukimo sistema. Bendra projekto vertė siekia 150584,50 EUR. Projektas įgyvendintas, gavus dalinį finansavimą (beveik 62 tūkst. EUR) pagal LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros administruojamą Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programą.

Nauja sistema leis įmonei toliau siūlyti naujausius technologinius apsauginių dangų sprendimus, padedančius apsaugoti pramonės aktyvus nuo korozijos ar kitų neigiamų išorinių poveikių.

Oro valymo sistema buvo įsigyta su tikslais: 1. Pagerinti įmonės darbuotojų darbo sąlygas (pirmiausia, dirbančiųjų tiesiogiai su cheminėmis medžiagomis, taipogi panaikinti arba sumažinti kenksmingų lakiųjų organinių junginių patekimą į administracines patalpas); 2. Sutvarkyti užteršto oro nutraukimo ir valymo sistemą, taip sumažinant tiesiogiai į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekį – beveik 180 kg per metus, tokiu būdu prisidedant prie aplinkosauginių reikalavimų vykdymo ir aplinkinių gyvenamųjų teritorijų aplinkos oro būklės gerinimo.

UAB „Litnobiles“, įgyvendinusi projektą “Oro valymo sistemos diegimas”, siekia pasiekti šį aplinkosauginį efektą:

Sumažinti kietųjų dalelių (KD) teršalų kiekį nuo 0,1545 (t) iki 0,0015 (t), lakiųjų organinių junginių (LOJ) teršalus sumažinti nuo 0,0321 (t) iki 0,00531 (t). Bendrai, įdiegus naują oro valymo sistemą, įmonė siekia sumažinti teršalus/atliekas (KD, LOJ, Nox, CO, SO2, KD (A)) nuo 0,5279 (t) iki 0,0386 (t).

 

UAB „Litnobiles“ įgyvendina ES lėšomis dalinai finansuojamą projektą „Poliaspartinės dangos be lakiųjų organinių junginių medienos gaminiams“

 

Vienydama geriausius apsauginių dangų specialistus Vidurio ir Rytų Europoje, UAB „Litnobiles“  įmonių grupė teikia naujausius technologinius sprendimus, padedančius apsaugoti pramonės aktyvus nuo korozijos ir kitų neigiamų išorinių poveikių. Šiuo metu tai yra vienintelė kompanija Baltijos šalyse, sprendžianti klientams kylančius sudėtingiausius iššūkius visuose metalo apdirbimo ir priežiūros etapuose. Teikdami profesionalias technines konsultacijas, kokiomis dangomis kokybiškiau ir pigiau padengti metalo, medienos ir kitus paviršius ekspertai ne tik randa individualius sprendimus, bet ir tiekia jų įgyvendinimui reikalingą pasaulyje pripažintas apsaugines dangas ir padengimo įrangą. Todėl klientams visada užtikrinamas kokybiškas ir tvarus rezultatas.

Projekto metu planuojama vykdyti MTEP veiklas siekiant sukurti 3-is produktus: 1) Poliaspartinė danga be lakiųjų organinių junginių (LOJ) medienos gaminiams; 2) Mikrokapsulinė danga su įkapsuliuotomis aktyviomis medžiagomis, sukeliančiomis savaiminį dangos užsigydymą; 3) Savaime užsigydanti poliaspartinė danga be LOJ medienos gaminiams. Produktai turės aukštą komercializavimo potencialą dėl to, kad atitinka šiuolaikinės rinkos poreikius medienos paviršių dangoms, kurios užtikrina didesnį gaminių iš medžio tarnavimo laiką, mažesnį neigiamą poveikį aplinkai ir sprendžia kitas tokių dangų užsakovų prioritetines problemas.    

 

 

UAB „Litnobiles“ projektas  įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 01.2.1-LVPAK-856 „Eksperimentas“. Priemonės tikslas – skatinti įmones investuoti į inovaciniams gaminiams, paslaugoms ar procesams kurti reikalingą MTEP, taip pat paskatinti įmonių plėtrą investuojant į MTEP ir inovacijų infrastruktūros kūrimą ir plėtrą.

Projekto numeris 01.2.1-LVPA-K-856-01-0089.

 

UAB „Litnobiles“ įgyvendinamo projekto tikslas - padidinti įmonės inovacinį potencialą, gyvendindama projekte numatytas MTEP veiklas.

 

Projektui įgyvendinti iš Europos regioninės plėtros fondo skirta 1 788 592,94 Eur investicijų suma.

 

Projekto įgyvendinimo trukmė 36 mėnesiai.

 

Išsami informacija apie įmonės veiklą, dengiant pačių įvairiausių objektų paviršius moderniomis dangomis, ir dengimo technologijas pateikiama įmonės svetainėje www.litnobiles.lt

Finansuojama kaip ES atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

UAB „Litnobiles“ įgyvendina ES lėšomis dalinai finansuojamą projektą “Inovatyvios antikorozinės dangos pramoniniams ir transporto įrenginiams bei priemonėms”.

 

UAB „Litnobiles“ įmonių grupė teikia naujausius technologinius sprendimus, padedančius apsaugoti pramonės aktyvus nuo korozijos ir kitų neigiamų išorinių poveikių. Šiuo metu tai yra vienintelė kompanija Baltijos šalyse, sprendžianti klientams kylančius sudėtingiausius iššūkius visuose metalo apdirbimo ir priežiūros etapuose. Teikdami profesionalias technines konsultacijas, antikorozijos ekspertai ne tik randa individualius sprendimus, bet ir tiekia jų įgyvendinimui reikalingą pasaulyje pripažintą apsauginių dangų ir įrenginių produkciją, todėl klientams visada užtikrinamas kokybiškas ir tvarus rezultatas.

 

 

UAB „Litnobiles“ projektas  įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ Nr. J05-LVPA-K priemonę „Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai“ projekto numeris J05-LVPA-K-03-0139. Priemonės tikslas – paskatinti šalies įmones investuoti į inovaciniams gaminiams, paslaugoms ar procesams kurti reikalingus mtep, taip pat paskatinti įmonių plėtrą ir naujų inovacinių įmonių steigimąsi investuojant į mtep ir inovacijų infrastruktūros kūrimą ir plėtrą.

 

UAB „Litnobiles“ įgyvendinamo projekto tikslas - padidinti įmonės inovacinį potencialą, siekiant spartesnės verslo plėtros.

 

Projektui įgyvendinti iš Europos regioninės plėtros fondo skirta 1 231 257,50 Eur investicijų suma.

 

Projekto įgyvendinimo trukmė 36 mėnesiai.

 

Išsami informacija apie įmonės veiklą, dengiant pačių įvairiausių objektų paviršius moderniomis dangomis, ir dengimo technologijas pateikiama įmonės svetainėje www.litnobiles.lt